TPCH เผยกำไรปี 63 อยู่ที่ 251 ลบ. แจกปันผล 0.11 บ. XD 4 มี.ค.64

TPCH เผยกำไรปี 63 อยู่ที่ 251 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 360 ลบ. แจกปันผล 0.11 บ./หุ้น XD 4 มี.ค.64

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีต้นทุนจากการขายไฟฟ้าจำนวน 1,159.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 268.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 891.14 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ค่าจ้างเดินเครื่อง/ค่าบริหารจดการเดินเครื่องค่าไฟฟ้าในโครงการ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าขนขี้เถ้า และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างเครื่องจักรที่เป็นทรัพย์สินหลักให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในปี 2563 โครงการ CRB มีต้นทุนค่าซ่อมแซมที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.11 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 4 มี.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 17 มี.ค. 2564

คำค้น