BPP อวดงบปี 63 กำไรโตแตะ 3.7 พันลบ. รายได้-ส่วนแบ่งกิจการร่วมค้าเพิ่ม ปันผล 0.35 บ.

BPP อวดกำไรปี 63 โตแตะ 3.7 พันลบ.หลังรายได้-ส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าเพิ่ม ปันผล 0.35 บ.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BPP รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน ตลอดจนการได้รับมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการดำเนินมาตรการรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์(Centralized coal procurement)และ การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าของโรงไฟฟ้า HPC จากการรับรู้รายได้ค่าเคลมเงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเมื่อปี 2562และ 2563

นอกจากนี้ประกาศปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.35 บาทต่อหน่วย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 เม.ย. 2564 วันที่จ่ายปัน 28 เม.ย. 2564

คำค้น