“สธ.” ชวนปชช. จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”-กลุ่มเสี่ยงเริ่มเข็มแรก 1 มี.ค.นี้

“สธ.” ชวนปชช. จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”-กลุ่มเสี่ยงเริ่มเข็มแรก 1 มี.ค.นี้

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หลังจากได้รับวัคซีนจากผู้ผลิตมาแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจะใช้เวลาอีก 2-3 วันก่อนกระจายจัดส่งไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งมี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และได้มีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศแล้ว โดยวันที่ 1 มี.ค.64 จะเริ่มบริการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ บุคลากรด่านหน้า, ผู้มีโรคประจำตัว, ผู้สูงอายุ

“ขอเชิญชวนประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนให้เข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นไลน์ “หมอพร้อม” ระบบจะตรวจสอบสถานะให้ ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านที่ไปใช้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลได้” นพ.ธงชัย กล่าว

นพ.ธงชัย กล่าวว่า เนื่องจากคุณสมบัติวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค และบริษัท แอสตราเซเนกา มีความแตกต่างกัน เช่น อายุของผู้ที่จะรับวัคซีน, ระยะห่างในการรับวัคซีนเข็มแรกกับเข็มที่สอง จึงกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ในวันจันทร์-ศุกร์ และมีระยะห่างจากเข็มแรก 21 วัน ส่วนวัคซีนของบริษัท แอสตราเซเนกา ฉีดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และมีระยะห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ในสัดส่วน 60% ของประชากรทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหลังจากมีการฉีดวัคซีนไปแล้วไม่เกิดผลข้างเคียงรุนแรงจะกระจายการให้บริการลงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ทางกรมควบคุมโรคจะออกเอกสารรับรองที่เรียกว่า วัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งในอนาคตอาจนำมาใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางเพื่อลดระยะเวลากักตัว แต่ขึ้นอยู่กับแนวทางของประเทศต่างๆ

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศช่วง 6 วันที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยมีจำนวนต่ำกว่าวันละร้อยราย และยังไม่ค่อยพบกรณีติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ โดยรอบสัปดาห์นี้พบผู้ป่วยใน 13 จังหวัด ลดลงจาก 16 จังหวัดในสัปดาห์ก่อน

ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครก็มีแนวโน้มดีขึ้น แสดงว่าสามารถควบคุมได้ตามแผน และมีโอกาสที่จะผ่อนคลายมาตรการในเดือน มี.ค.64 ส่วนกรณีที่มีข่าวต้นเหตุการณ์แพร่ระบาดมาจากตลาดสัตว์เลี้ยงในสวนจตุจักรนั้นได้รับการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าไม่เป็นความจริง