SQ โชว์กำไรปี 63 โตกระฉูดกว่า 200 เท่า! หลังต้นทุนบริการลดลง

SQ โชว์กำไรปี 63 โตกระฉูดกว่า 200 เท่า มาที่ 240.99 ลบ. จากปีก่อน 1.11 ลบ. หลังต้นทุนบริการลดลง 

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนบริการ (รวมค่าเสื่อมราคา) ลดลง 300 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากปี 2562 จากต้นทุนค่ำน้ำมัน ลดลงจำนวน 186 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 ต้นทุนวัตถุระเบิดลดลง 62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 จากงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่สิ้นสุดโครงการ ต้นทุนผู้รับเหมาลดลงจำนวน 143 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากการจัดแผนการทำงานของระบบสายพานให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมาจึงลดลงจำกระยะทางการวิ่งที่ลดลงและยังมีการปรับลดอัตราค่าจ้างลงตามพื้นที่การทำงานให้ลงสายพานระบบให้มากที่สุด ต้นทุนค่าเสื่อมราคาลดลงจำนวน 82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาครบตามอายุของเครื่องจักร

คำค้น