GSC แจ้งบอร์ดลาออก 2 ราย “ลัดดา ติยะสุขสวัสดิ์”-“จักรพันธ์ อัสสกาญจน์” มีผลวันนี้

GSC แจ้งบอร์ดลาออก 2 ราย "ลัดดา ติยะสุขสวัสดิ์"-"จักรพันธ์ อัสสกาญจน์" มีผลวันนี้

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ GSC ขอแจ้งกรรมการลาออกจากตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ นางสาวลัดดา ติยะสุขสวัสดิ์ ลาออกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัท และ นายจักรพันธ์ อัสสกาญจน์ ลาออกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

คำค้น