บอร์ด III ไฟเขียวขายหุ้นกลุ่ม GSA แลกหุ้นใหม่ ANI หนุนถือแตะ 77.7%

บอร์ด III ไฟเขียวขายหุ้นกลุ่ม GSA แลกหุ้นใหม่ ANI หนุนถือแตะ 77.7%

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขายหุ้นกลุ่มบริษัทธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท GSA) ให้กับบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่ III ถือหุ้น 60% และให้กับบริษัท Superior GSA Pte. Ltd. (Superior) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Around Logistics Management Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่ III ถือหุ้น 50%

กลุ่มบริษัท GSA ที่จะขายหุ้น ได้แก่

1) ขายหุ้น 20% ของ Freightworks GSA (HK) Limited ให้กับ Superior

2) ขายหุ้น 25% ของ Excel Air (Guangzhou) Limited ให้กับ Superior

3) ขายหุ้น 20% ของ Excel Air Limited (จดทะเบียนในฮ่องกง) ให้กับ Superior

4) ขายหุ้น 32% ของ Excel Air (Cambodia) Co., Ltd. ให้กับ Superior

5) ขายหุ้น 50% ของ GSA Cargo Network Myanmar Co., Ltd. ให้กับ ANI

6) ขายหุ้น 34% ของ JPK Asia (Thailand) Co., Ltd. ให้กับ ANI

ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นสามัญในกลุ่ม GSA ของบริษัทฯ ให้กับ ANI และ Superior จะมีมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้น 68.53 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 55,520 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Superior จำนวน 4,509 หุ้น ซึ่งจะทำให้ส่วนได้เสียใน ANI ของ III เพิ่มขึ้นจากเดิม 60% เป็น 77.7% โดยยังคงสถานะเป็นบริษัทร่วมค้า

คำค้น