กลุ่ม SAMART คว้างานติดตั้งจาก “กฟภ.” มูลค่า 290 ลบ.

กลุ่ม SAMART คว้างานติดตั้งจาก “กฟภ.” มูลค่า 290 ลบ.

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART เปิดเผยว่า บริษัท เทด้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ร้อยละ 94.35 ได้ลงนามในสัญญากิจการค้าร่วม (Consortium Agreement) กับ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL โดยใช้ชื่อว่า “ทีดี – เอสทีซี คอนซอร์เตียม” ใน สัดส่วนร้อยละ 50:50

ทั้งนี้ ทีดี – เอสทีซี คอนซอร์เตียม ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างงานโครงการงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสัญญารวม 290,200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีสัดส่วนตามมูลค่าสัญญาดังนี้ บริษัท เทด้า จำกัด มูลค่า 145,100,000 บาท และ SAMTEL มูลค่า 145,100,000 บาท

ทั้งนี้ มีกำหนดการส่งมอบงานภายใน 330 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

คำค้น