สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KEX มูลค่าสูงสุด 515 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KEX มูลค่าสูงสุด 515 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KEX 1 10,000,000 515,000 51.5
SIMAT
6 13,600,000 68,200 5.01
E1VFVN3001 3 1,889,000 53,845 28.5
SKR 1 5,000,000 30,500 6.1
IRPC 1 5,000,000 19,900 3.98
INTUCH 1 250,000 14,344 57.38
S5013C2106B 1 14,028,300 7,856 0.56
SCN 1 1,750,000 3,955 2.26
SICT 1 23,300 108 4.62
SK 1 50,000 61 1.22
KCE 1 1,000 57 57.25
HANA 1 1,000 57 56.5
MPG <C> 2 34,500 22 0.64