ROJNA ออกหุ้นกู้ 2.3 พันลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยเฉียด 4%

ROJNA ออกหุ้นกู้ 2.3 พันลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยเฉียด 4%

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้จำนวน 2.3 พันล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี 3 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 10 เม.ย.2567 วันออกหุ้นกู้ 7 เม.ย.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี

คำค้น