เช็กเลย! เดินทางกลับบ้าน “สงกรานต์” จังหวัดไหนบ้าง? ต้องกักตัว 14 วัน

เช็กเลย! เดินทางกลับบ้าน “สงกรานต์” จังหวัดไหนบ้าง? ต้องกักตัว 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่วานนี้ (7 เม.ย.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ยังไม่ได้เห็นชอบให้มีการปรับพื้นที่โซนสีใหม่ตามข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

โดยยังคงให้ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีอำนาจพิจารณาปิดสถานที่ชั่วคราวได้ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ หากพบแห่งเดียวก็ต้องเสนอสั่งปิดชั่วคราว หากพบในหลายแห่งก็ให้เสนอปิดเป็นโซน ไปจนถึงพบมากหลายโซน ก็จะเสนอให้ปิดทั้งจังหวัดชั่วคราวอย่างน้อย 14 วันได้

ขณะที่ จากการแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วานนี้ (7 เม.ย.) ยืนยันว่าไม่ล็อกดาวน์ ไม่งดเดินทางข้ามจังหวัด แต่ขอให้งดจัดงานกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์บางงานที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนหมู่มาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดระลอกนี้  เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนส่วนใหญ่วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้หลายจังหวัดเริ่มออกมาตรการสกัดโควิดประกาศกักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดที่พื้นที่เสี่ยงสูง มีแนวโน้มโควิดระบาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม

ทั้งนี้ จังหวัดที่ออกมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว มีดังนี้

จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 2564 โดยมีสาระสำคัญที่ท่านต้องทราบและปฏิบัติ ดังนี้

ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quaratine แล้ว ไม่ต้องกักตัวอีก

– มาจากจังหวัดอื่น ๆ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจ Rapid Test

จังหวัดนครราชสีมา

– ต้องมีการรายงานตัวต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ด้วย พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

– หากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ด้วย แรพิด เทสต์ (Rapid Test) มีค่าใช้จ่าย จำนวน 600 บาท

– ผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่สีแดง จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

– นำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะสามารถเข้าในพื้นที่ที่ต้องการได้

จังหวัดสุรินทร์ 

– ต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อเดินทางมาถึง

– ต้องทำการกักตัวยังที่พักอาศัย 14 วัน

นอกจากนี้ ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส กาญจนบุรี ต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อเดินทางมาถึง

ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที โดยเน้นย้ำการใช้ Covid Alert เพื่อรายงานตัวอย่างเข้มงวด

จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด โดยมีขั้นตอนคือ  

เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code

– ให้กักตัวที่บ้านในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น

นอกจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นเปิดสายด่วนโควิดเพื่อรองรับการติดต่อสอบถามจากประชาชน เบอร์ 0979597675  และ 0885527388

จังหวัดบึงกาฬ

– ให้อำเภอ เน้นกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน

ทั้งนี้ หากมีอาการมีไข้ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้น ไปยังโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล covid-19 จังหวัดบึงกาฬ ทราบทันที

จังหวัดลำปาง

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับ จ.ลำปาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

สแกนคิวอาร์โค้ด ‘ลำปางชนะ’ หรือ ‘ไทยชนะ’ เพื่อลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ

– หลังจากเมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปาง ให้แสดงตัวกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่ สธ.ใกล้บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง

– หากไม่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

– หากมีความเสี่ยงจำเป็นต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด 14 วัน

จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือประชาชน งดเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 9 – 18 เมษายน 2564 ส่วน ผู้ที่เดินมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วัน