SMART ทิศทาง ‘ผลงาน Q1 เริ่ด’

ผู้บริหาร SMART เปิดเผยว่า ทิศทางผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 64 มีแนวโน้มเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

คุณค่าบริษัท

ผู้บริหาร บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART เปิดเผยว่า ทิศทางผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

โดยอย่างเช่น โรงพยาบาล สำนักงาน หอพักบุคลากรทางการแพทย์ อาคารที่พักสำหรับผู้สูงอายุ งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รถไฟฟ้า และรถไฟรางคู่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อีกทั้งโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ผลักดันให้เกิดการลงทุนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้า ส่งผลให้ความต้องการใช้วัสดุอิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ภาคเอกชน โครงการอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการบ้านหลังแรก รวมถึงการขยายตัวของแนวรถไฟฟ้าบริเวณพื้นที่รอบนอกส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของที่พักอาศัย ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงมีความต้องการที่พักอาศัยแนวราบเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการทยอยลงทุนในโครงการใหม่

นอกจากนี้ บริษัทเดินหน้าทำการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างการเติบโต โดยเน้นการขยายช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผลักดันสินค้าผ่านร้านค้า เช่น โมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และขยายฐานลูกค้ารายย่อย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพิ่มตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยปัจจุบันมีวางจำหน่ายในโกลบอลเฮ้าส์ 67 สาขา ไทวัสดุจำนวน 49 สาขา และดูโฮม 3 สาขา ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นการทำตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ อิฐมวลเบาประเภทตกแต่ง พัฒนาคุณภาพประหยัดพลังงานและลวดลายใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการกลุ่มลูกค้า ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) กระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโต และสร้างการรับรู้กับลูกค้าในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

ส่วนการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศ ทำให้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าเจรจาหาพันธมิตรเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ด้านฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจต่อการลงทุน พบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังดูดี เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 112.91 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 72.47 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.56 เท่า ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทมากพอสมควรในการขยายกิจการ

ทางด้านหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 122.58 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 513.99 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.24 เท่า แสดงว่าปัญหาหนี้สินของบริษัทยังไม่มีมารบกวน

อย่างไรก็ตาม จากที่ทาง SMART ยังมีปัจจัยสนับสนุนมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับภาคเอกชนที่ทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นถือว่ายังเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 หุ้น 43.44%
  2. บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 หุ้น 28.76%
  3. บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด 15,898,953 หุ้น 3.46%
  4. บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 หุ้น 2.80%
  5. นายสุวรรณ พรมีไชย 12,000,000 หุ้น 2.61%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท
  2. ประธานกรรมการบริหาร 2.นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการจัดการ, กรรมการ
  3. นายสุรพล เติมอริยบุตร กรรมการ
  4. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการ
  5. น.ส.จารณี จังสมบัติศิริ กรรมการ