TUF เตรียมทุ่ม 1.49 พันลบ. ซื้อหุ้นใน “ไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม” เพิ่มเป็น 100%

TUF จะใช้เงินสดราว 1.49 พันลบ. ซื้อหุ้นใน “ไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม” เพิ่มเป็น 100% จากเดิม 90.08%

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF ระบุว่า บริษัทจะใช้เงินราว 1.49 พันล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (TUM) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เพิ่มขึ้นเป็น 100% จากปัจจุบันที่ถืออยู่ 90.08% โดยจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้

โดย TUF แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น TUM เพิ่มเติมอีก 2,974,640 หุ้น หรือเท่าที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท TUM ประสงค์จะขายในราคาหุ้นละ 500 บาท จากเดิมที่บริษัทถืออยู่ 27,025,360 หุ้น หรือคิดเป็น 90.08% เพื่อให้เป็น 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% โดยจะทำการซื้อหุ้นภายในเดือนต.ค.นี้  เพื่อเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนและได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่มากขึ้น

สำหรับผู้ที่จะขายหุ้น TUM ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ จำนวน 69,330 หุ้น ,นายเชง นิรุตตินานนท์  จำนวน 211,750 หุ้น ,นายชวน ตั้งจันสิริ  จำนวน 8,000 หุ้น ,นายนคร นิรุตตินานนท์ จำนวน 1,000 หุ้น ,นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์  จำนวน 1,000 หุ้น ,นายทวี ตั้งจันสิริ จำนวน 2,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นอื่นๆ 33 ราย ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท จำนวน 2,681,560 หุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การซื้อหุ้นกิจการดังกล่าวจะเป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและทำให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกาไรในบริษัทย่อยมากขึ้นในอนาคต โดยมีราคาซื้อที่เหมาะสม รวมถึงจะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกต่อไป

คำค้น