“พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง” เคาะราคาขายไอพีโอ 2 บ. เปิดจอง 19-21 เม.ย.นี้

"พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง" เคาะราคาขายไอพีโอ 2 บ. เปิดจอง 19-21 เม.ย.นี้

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 140,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.00 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ 19-21 เม.ย.