GULF เตรียมเงิน 1.7 แสนลบ. เทนเดอร์ฯ INTUCH ยันไม่เพิ่มทุน-“Singtel” สงวนท่าที

GULF เตรียมเงิน 1.7 แสนลบ. เทนเดอร์ฯ INTUCH ยันไม่เพิ่มทุน-“Singtel” สงวนท่าที

นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมวงเงินสำหรับการเสนอซื้อหุ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน เนื่องจากปัจจุบันมีสถาบันทางการเงินหลายแห่งเสนอเพิ่มกรอบวงเงินกู้ให้กับบริษัท โดยคาดว่าหากต้องซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH จะต้องใช้เงินประมาณ 1.69 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเจรจากับทางผู้ถือหุ้น INTUCH ไว้บ้างแล้ว โดยมองว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะที่ราคาเสนอซื้อหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เป็นไปตามวิธีคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (INTUCH) ราคาหุ้นละ 122.86 บาท แม้ว่าจะต่ำกว่าราคาในกระดาน แต่ยืนยันว่ามีสูตรคำนวณราคาที่ชัดเจนตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับกรณีที่บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM นั้น เนื่องจากบริษัทไม่ได้ต้องการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือดาวเทียม ซึ่งบริษัทได้ขอผ่อนผันแล้ว และเชื่อว่าจะได้รับการอนุมัติ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีเช่นนี้แล้ว

“หากผู้ถือหุ้น INTUCH ขายหุ้นให้กับบริษัทตามแผนก็คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1.7 แสนล้านบาท แต่หากขายออกมาไม่ถึงที่กำหนดก็จะใช้เงินน้อยลง ส่วนกรณี Singtel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน INTUCH ก็ยังไม่ได้มีการคุยกันแต่อย่างใด เพราะเท่าที่ทราบทาง Singtel มองว่าการลงทุนใน INTUCH ระยะยาว ดังนั้นหาก Singtel  ไม่ขายหุ้นออกมา ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน”นายสมิทธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ช่วงบ่ายวันนี้ (19 เม.ย.) Singtel ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่า บริษัทมองว่าการถือหุ้นใน INTUCH และ ADVANC เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และเชื่อว่ามีแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า INTUCH และ ADVANC จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจอย่างเต็มที่

อนึ่ง จากข้อมูลภาพรวมผู้ถือหุ้น INTUCH ล่าสุด ณ วันที่ 23 ก.พ.2564 พบว่า SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ถือหุ้น INTUCH จำนวน 673,348,264 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 21%

ส่วนภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ADVANCณ วันที่ 22 ก.พ.2564 พบว่า SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. ถือหุ้นจำนวน 693,359,000 หุ้น สัดส่วน 23.32%

คำค้น