สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 134.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 134.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK <XD> 1 1,000,000 134,500 134.5
SCB <XD> 1 1,000,000 103,000 103
KTC <XD>
4 400,000 32,421 81.05
RS 1 500,000 12,625 25.25
STANLY-F 1 65,900 11,796 179
SAWAD 1 100,000 9,100 91
STANLY 1 28,700 5,137 179
BCH 1 207,900 3,784 18.2