BFIT กำไรไตรมาส 1 หดตัว 18% เหลือ 304 ลบ. หลังรายได้ดอกเบี้ย-ค่าฟีลด

BFIT กำไรไตรมาส 1 หดตัว 18% เหลือ 304 ลบ. หลังรายได้ดอกเบี้ย-ค่าฟีลด

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดไตรมาส 1/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.64 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ, การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในราสารหนี้

รวมถึงการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อจำนวน 12.84 ล้านบาท และการลดลงของรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ

คำค้น