“พร้อมศิริ สหบุญธรรม” เก็บหุ้น JTS เข้าพอร์ต หนุนถือกว่า 5%

“พร้อมศิริ สหบุญธรรม” เก็บหุ้น JTS เข้าพอร์ต หนุนถือกว่า 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นขอบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS  โดย นางสาวพร้อมศิริ สหบุญธรรม ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.0326% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0256% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่งจากข้อมูลภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เม.ย.2564 พบว่า นางสาวพร้อมศิริ สหบุญธรรม เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 9 ของ JTS ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 33,488,700 หุ้น หรือ 4.74%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 231,714,400 32.80
2. นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล 67,131,900 9.50
3. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด 64,027,700 9.06
4. บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 63,918,000 9.05
5. นาง ลลนา ธาราสุข 35,050,300 4.96
6. นาย ชลิต อำพันแสง 35,000,000 4.95
7. นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ 34,790,000 4.92
8. นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา 34,781,100 4.92
9. น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม 33,488,700 4.74
10. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร 24,515,800 3.47

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/2564)