สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KEX มูลค่าสูงสุด 950 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KEX มูลค่าสูงสุด 950 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KEX
1 20,000,000 950,000 47.5
KBANK 1 657,500 86,461 131.5
BBL 1 27,000 3,281 121.5