NER ชนะประมูลซื้อยาง 1 แสนตัน คาดส่งมอบเสร็จ พ.ค.นี้

NER ชนะประมูลซื้อยาง 1 แสนตัน โครงการพัฒนาศักยภาพฯ-สร้างมูลภัณฑ์กันชน คาดส่งมอบเสร็จ พ.ค.นี้

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า บริษัทลงนามซื้อขายยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  จำนวน 104,763.35 ตัน

โดยมีเป้าหมายที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่ง ซึ่งบริษัทได้กำหนดปริมาณการผลิตของปี 2564 ไว้ที่ 400,000 ตัน ดังนั้นในการนำยางที่ประมูลได้ซึ่งเป็นยางเก่าไปใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องผ่านขบวนการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และมีคุณภาพดีเหมือนเดิม

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยว่า การดำเนินการระบายยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

โดยคำนึงถึงระยะเวลา และราคาจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและราคายาง ซึ่ง กยท. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ประมูลได้ต้องซื้อยางเพิ่มอีก 1 เท่าของปริมาณยางที่ประมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการรักษาระดับความต้องการยางในตลาด โดยหลังจากลงนามสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มส่งมอบได้ในวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.64) และจะเร่งส่งมอบยางให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ค.นี้ ก่อนที่ผลผลิตใหม่จะออกสู่ตลาด

คำค้น