สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KCE-F มูลค่าสูงสุด 51.65 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KCE-F มูลค่าสูงสุด 51.65 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KCE-F 1 893,800 51,653 57.79
CPF 2 1,500,000 43,438 28.96
UPA 2 120,000,000 38,400 0.32
CBG-F
1 317,300 36,439 114.84
PTG 1 1,100,000 22,110 20.1
TOA 1 500,000 17,250 34.5
SPRC 1 1,827,700 16,690 9.13
TMB <XD> 1 10,000,000 11,500 1.15
S5013P2106D
2 20,000,000 11,460 0.57
BJC <XD> 1 158,800 5,717 36
CGD 1 5,000,000 3,900 0.78
OR 1 108,500 3,499 32.25
EA 1 44,000 3,028 68.82
SCGP13C2106A
1 4,500,000 1,935 0.43
KBANK 1 14,200 1,910 134.5
AYUD 1 45,000 1,541 34.25
GPSC 1 20,000 1,460 73
PTTGC 1 17,000 1,148 67.5
TOP 1 16,900 976 57.75
SCCC 1 4,100 732 178.5