ตลท.ขยายเวลา ZMICO ใช้มาตรการ Cash Balance ระดับ 3 ยาวถึง 20 พ.ค.

ตลท.ขยายเวลา ZMICO-ZMICO-W4 ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance เริ่ม 30 เม.ย.-20 พ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายเวลาหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance คือ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ  ZMICO และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4  หรือ  ZMICO-W4 เริ่ม 30 เม.ย. 2564 สิ้นสุด 20 พ.ค. 2564

คำค้น