สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 183 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 183 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL <XD> 2 3,000,000 183,000 61
SCC-F 1 321,000 148,623 463
KBANK
5 800,000 101,403 126.75
OSP <XD> 1 1,000,000 35,000 35
SAWAD <XD> 1 200,000 16,450 82.25
CBG06C2106A 1 3,000,000 234 0.08