คปภ.เล็งออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เน้นเบี้ยประกันภัยต่ำ

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริม สำนักงาน คปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ทั้งนี้คาดว่า ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จะออกได้ประมาณปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559

ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านกว่า 7 หมื่นกองทุนทั่วประเทศ และมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านราว 13 ล้านคน โดยรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง ที่รัฐบาลจะส่งงบประมาณผ่านกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมไปใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

นายจรัญ กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่เตรียมดำเนินการอยู่นั้น จะมีลักษณะเบี้ยประกันภัยไม่สูง คุ้มครองจำนวนเงินกู้ยืม เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับเงินที่กองทุนปล่อยให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยให้ความคุ้มครองกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งสำนักงาน คปภ.จะนำการประกันภัยดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไมโครอินชัวรันส์ด้วย