นาทีทองหุ้นกลุ่มไก่ รับประโยชน์ 2 เด้ง โบรกฯชี้ “เพิ่มน้ำหนักลงทุน”

นาทีทองหุ้นกลุ่มไก่ รีบคว้าโอกาสขยายตลาดในเกาหลีใต้ รับมาตรการงดภาษีนำเข้าเริ่มเดือนหน้า แก้ปัญหาการขึ้นราคาจากเชื้อไข้หวัดนกระบาด ทำไก่ไทยมีโอกาสส่งออกมากขึ้น

CPF กำไรดี

จากข้อมูลของผู้บริหาร CPF ยังให้มุมมองทางบวกต่อการเติบโตในประเทศว่ามาจาก 1) กลุ่มไก่ยังดีจากการส่งออกเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการส่งออกของไทยในปี 2560 จะเติบโตได้อย่างน้อย 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2) แนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 3) กลุ่มกุ้งคาดยังโตต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของ EMS ซึ่งจากการที่พันธุ์ลูกกุ้งของบริษัทเป็นพันธุ์ที่โตเร็วและปลอดโรคส่งผลให้ยอดขายพันธุ์ลูกกุ้งยังขยายตัว รวมถึงการขายอาหารกุ้งด้วย