ITEL-ILINK กำไรโตกระฉูด! Backlog อื้อซ่า ลุยประมูลงานร่วมหมื่นล้าน

ITEL-ILINK ตั้งเป้ากำไรปี 60 โตกระฉูด พร้อมตุน Backlog อื้อซ่า ทยอยรับรู้ฯ ภายในปีนี้ 50% - เล็งประมูลงานภาครัฐเพิ่ม มูลค่าร่วมหมื่นล้าน