PTTจับมือ34องค์กร-ชุมชน พัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

PTT สานพลังร่วม 34 องค์กรและชุมชน พัฒนาคุ้งบางกะเจ้า พร้อมนำทัพฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

1 2 3 43