SCBAM คว้ารางวัลกองทุน LTF ยอดเยี่ยมแห่งปี

SCBAM คว้ารางวัลกองทุน LTF ยอดเยี่ยมแห่งปี


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 ประเภทกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) แก่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน เป็นผู้แทนรับมอบจากงาน “Money & Banking Awards 2018”

Back to top button