บลจ.ทิสโก้ ส่งแอปฯ TISCO My Funds เปิดบัญชี/ซื้อขายออนไลน์


นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า บริษัทพัฒนาแอปพลิเคชัน “TISCO My Fund” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจลงทุนกับ บลจ.ทิสโก้ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน โดยสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์เพียง 4 ขั้นตอน คือ 1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TISCO My Fund ผ่าน App Store ในระบบ IOS และ Play Stroe ในระบบ Android 2.กรอกข้อมูลส่วนตัวและทำแบบประเมินความเสี่ยง 3.ผูกบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ 4.ยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Video Call กับเจ้าหน้าที่ พร้อมรอผลการอนุมัติทางอีเมล์

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนของ บลจ.ทิสโก้ ที่มีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Fund พร้อมอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบพอร์ต และสถานะการทำรายการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีผ่าน TISCO My Funds และลงทะเบียนใช้งาน TISCO My Funds ภายในวันที่ 5-31 ต.ค.63 รับหน่วยลงทุนกองทุน กองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) สูงสุด 200 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ)

Back to top button