เฟ้นหา 5 กองทุน “ผลตอบแทนเยี่ยม” ลงทุนเดือนมีนาคม

บล.เอเซีย พลัส แนะนำ 5 กองทุนรวม “ผลตอบแทนดี” ลงทุนเดือนมีนาคม ชู ASP-DPLUS, KKP ACT FIXED, SCBSET50, TMBGQG และ M-Property


กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะมี “ผู้จัดการกองทุน” นั้นก็คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนและได้รับใบอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนให้งอกเงย เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนน้อยหรือผู้เริ่มต้นลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้คัดเลือก 5 กองทุน เหมาะลงทุนในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ได้แก่ ASP-DPLUS, KKP ACT FIXED, SCBSET50, TMBGQG และ M-Property

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส หรือ ASP-DPLUS ซึ่งเป็นประเภทของกองทุน MM กองทุนรวมตลาดเงิน โดยอยู่ในระดับความเสี่ยง 4 สำหรับการลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอนแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคาดหวังผลตอบแทน 1%- 1.1% ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนไม่เคยติดลมแม้แต่วันเตียว ลงทุนในเงินฝากทั้งในและต่างประเทศตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ขึ้นไปอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ต อยู่ที่ 3 เดือน -1 ปี

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม หรือ KKP ACT FIXED ซึ่งเป็นประเภทของกองทุน FIX กองทุนรวมตราสารหนี้ โดยอยู่ในระดับความเสี่ยง 4 สำหรับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้คาดหวังผสตอบแทน 1.8% -1.9% ต่อปี ลงทุนในงินฝาก ตราสาร หนี้กาครัฐในไทย และตราสารหนี้ภาคเอกชนในไทยที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ขึ้นไป อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตอยู่ที่ 1-3 ปี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBSET50 ซึ่งเป็นประเภทของกองทุน EQF กองทุนรวมตราสารทุนไทย โดยอยู่ในระดับความเสี่ยง 6 สำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นขบาดใหญ่ Underperform  มากนับตั้งแต่ปี 2566-ปัจจุบัน จนทำให้มี Valuation เริ่มน่าสนใจอีกทั้งระยะถัดไปมีโอกาสสูงที่ Fund flow ต่างชาติมีโอกาสไหลเข้าตลาด หุ้นไทย หลังตลท.มีมาตรการที่ชัดเจน ในการกำกับดูแล – ตรวจสอบ การทำ Short Sell และ Program Trading จึงแนะนำกองทุน SCBSET50 ที่ลงทุนอ้างอิงตามดัชนี SET50 เป็นหลัก

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth หรือ TMBGQG ซึ่งเป็นประเภทของกอง FIFEQ กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยอยู่ในระดับความเสี่ยง 6 สำหรับการลงทุนในปัจจัยภายนอกที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นโลกมีโอกาสแกว่งตัวในขาขึ้น สำหรับเดือนนี้ ดังนั้นแนะนำกองทุน TMBGQG ที่เป็นกองหุ้นดำงประเทศที่ลงทุนในหลายประเทศและหลายอุตสาหกรรม ช่วยลดความฝันผวนของผลตอบแทนที่ไม่ เป็นไปตามคาดได้ อาทิ Technology 26% Financial- Service 17% Healthcare 16% ICT 13% Industrial 11%เป็นต้น

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ หรือ M-PROPERTY ซึ่งเป็นประเภทของกอง PRFOPMIX กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาฯทั้งไทยและต่างประเทศ โดยอยู่ในระดับความเสี่ยง 7 สำหรับการลงทุนในกองทุนลงทุนในอสังหาฯ ไทย โดยมีความน่าสนใจจาก Valuation ยัง Laggard จาก อสังหาฯ โลกอยู่มากในขณะที่ดอกเนี้ยยังอยู่ในระดับสูง จึงทำให้มีโอกาสที่นักลงทุนจะ Search for ylield มายังกลุ่มนี้ที่มีอัตราเงินปันผลสูงกว่า 4 -6% ต่อปี

Back to top button