LH Fund เปิดขายกอง LH JAPAN–E FUND มูลค่าโครงการ 1 พันลบ.ขายวันที่ 1-9 ส.ค.59


นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH Fund เปิดเผยว่า หลังจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจนมีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน จึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้าลงทุนแบบระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี LH Fund จึงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) กองทุน LH JAPAN-E FUND (LHJAP-E) ในวันที่ 1-9 สิงหาคม 59 ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ในราคาหน่วยละ 10 บาท ให้กับนักลงทุนที่สนใจ

โดยกองทุนดังกล่าวเป็น Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนหลัก คือ Amundi Funds Equity Japan Target โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักดังกล่าวมีนโยบายที่จะลงทุนอย่างน้อย 67% ของสินทรัพย์รวมในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีมูลค่าของหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินหรืออัตราการเติบโตที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นที่กำลังฟื้นตัวและจดทะเบียนในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและเล็กในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นที่มีราคาต่ำกว่าพื้นฐาน และส่วนใหญ่มีเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างมากพร้อมที่จะลงทุนหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือซื้อหุ้นคืน

“คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะปรับตัวดีขึ้น จากอานิสงส์ของเงินเยนที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงได้อีก ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจส่งออกและภาพรวมเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ประกอบกับทาง LH Fund ประเมินว่าแนวโน้มการลงทุน ตัวเลขอัตราการจ้างงานและอัตราการบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่นน่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล การสนับสนุนให้ธนาคารปล่อยกู้ให้กับบริษัทในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้และกำไรของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีที่จำเป็นเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงประชามติ Brexit”นายมนรัฐ กล่าว

นายมนรัฐ กล่าวว่า เหตุผลที่พิจารณาเลือก Amundi นั้น เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นยุโรป ญี่ปุ่น เอเชียและตลาดหุ้นเกิดใหม่ รวมถึงเชี่ยวชาญการลงทุนในตราสารหนี้และการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ ทั่วโลก โดยการสำรวจของ Investment and Pensions Europe เมื่อปีที่ผ่านมา Amundi เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในยุโรปและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2558 ที่ 865,985 ล้านยูโร ขณะที่ชูจุดเด่นกลยุทธ์ลงทุนของ Amundi Funds Equity Japan Target ที่สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล เช่น เน้นลงทุนในหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดี มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

Back to top button