ศบค. คลายล็อค 4 จังหวัด นั่งทานร้านอาหารถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 21 มิ.ย.นี้-ปรับพื้นที่โซนสีใหม่

ศบค.ชุดใหญ่ ผ่อนคลาย 4 จังหวัด จัดกิจกรรม-ขยายเวลาร้านอาหารถึง 5 ทุ่ม-สนามกีฬาในพื้นที่ควบคุม เริ่ม 21 มิ.ย.


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ได้ปรับและผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่ของสถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้เริ่มมาตราการในวันที่ 21 มิ..ดังนี้

          1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งปรับลดเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีปทุมธานี สมุทรปราการ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปรับไปอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

          –ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 . ส่วนกรณีที่ร้านมีเครื่องปรับอากาศให้นั่งได้ไม่เกิน 50% ของพื้นที่ (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)

          –ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติไม่เกิน 21.00 . จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

          –ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน

          –สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ยังห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

          –สถานที่เล่นกีฬา ยังให้มีการปิด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง หรืออากาศถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกิน 21.00 . ส่วนการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันได้ไม่มีผู้ชม

          –ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

          2.พื้นที่ควบคุม (สีแดง) 11 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาครสระบุรี ยะลา และนราธิวาส

          –ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 . (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)

          –ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ จำกัดจำนวนคน แต่งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

          –ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน

          –สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด

          –สถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 . จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

          –ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

          3.พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนองระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม

          –ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)

          –ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ

          –ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน

          –สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนด

          –สถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

          –ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

          4.พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 53 จังหวัด

          –ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดได้ตามปกติ

          –ศูนย์การค้า หรือ ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ

          –ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน

          –สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนด

          –สถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

          –ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

Back to top button