“หมอนิธิ” ยัน “วัคซีนซิโนฟาร์ม” ฉีดเกือบ 7 หมื่นราย ไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรง

“นพ.นิธิ” ยืนยันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วเกือบ 7 หมื่นรายไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรง ส่วนอาการไม่พึ่งประสงค์พบบ่อย ได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีดยา ปวดศีรษะและอ่อนเพลีย จึงขอให้มั่นใจว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีความปลอดภัยสูง


นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขอชี้แจงรายละเอียดรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ว่า เกิดความคลาดเคลื่อนในการรายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มทั่วประเทศ 67,992 ราย ที่มี 97% ไม่พบอาการผิดปกติ ขณะที่อาการไม่พึงประสงค์ภายใน 30 นาทีระหว่างรอสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนพบเพียง 100 ราย หรือคิดเป็น 0.10% เท่านั้น โดยอาการที่พบบ่อย ได้แก่ เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หายใจไม่อิ่ม ทุกรายมีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง

ส่วนรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 วันนั้น ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดส่ง SMS รายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่ผู้รับบริการวัคซีนเพื่อติดตามความปลอดภัยอาการข้างเคียงได้อย่างทันท่วงที โดยพบว่ามีผู้ตอบ SMS จำนวน 17,154 ราย คิดเป็น 25% ของผู้รับบริการวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ และในจำนวนผู้ที่รายงานว่ามีอาการผิดปกตินั้นพบว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ 2.30%, อ่อนเพลีย 1.70%, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1.70%, ปวดบวมบริเวณที่ฉีดยา 1.60%, ไข้ 1.50% ซึ่งสอดคล้องกับผลการรายงาน evidence assessment: Sinopharm/BBIBP COVID-19 vaccine ของ WHO ซึ่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีดยา ปวดศีรษะและอ่อนเพลีย

สำหรับการรักษาพยาบาลนั้น ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของผู้รับบริการวัคซีนทุกราย โดยในกระบวนการรับวัคซีนซิโนฟาร์มนั้นจะมีประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆที่เกิดขึ้น สามารถเคลมประกันเข้ารับการรักษาได้โดยง่าย จากรายงานบริษัทประกันพบว่ามีผู้รับบริการฉีดวัคซีนแล้วขอเคลมประกันรักษาพยาบาลอาการไม่พึงประสงค์โดยรับการรักษาในรพ.จำนวน 8 ราย ซึ่งขณะนี้ขอเน้นย้ำว่ายังไม่มีการรายงานอาการรุนแรงจากการรับวัคซีนซิโนฟาร์มเลย

โดยการรายงานอาการที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รายงานทุกเหตุการณ์ด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการวัคซีนซิโนฟาร์ม ดังนั้นจึงรายงานอาการไม่พึงประสงค์โดยพบผู้ป่วยโรคลมชักและเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน 1 ราย มารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีอาการชักซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณได้ให้การรักษาและตรวจวินิจฉัยด้วย CT Scan ,MRI และ MRA สมองแล้วไม่พบความผิดปกติในสมอง รวมถึงการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท วินิจฉัย Pseudoseizureซึ่งได้รับการรักษาและผู้ป่วยมีอาการกลับมาเป็นปกติแล้วจึงให้กลับบ้านได้

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมั่นใจว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีความปลอดภัยสูง ส่วนอาการไม่พึงประสงค์พบเป็นเพียงอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเลยจากการฉีดวัคซีนทั้งหมด 67,992 ราย

Back to top button