AOT ยันโรงงานกิ่งแก้วระเบิด ไม่กระทบ “สนามบินสุวรรณภูมิ”

AOT ยันเหตุโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกในซอยกิ่งแก้วระเบิด ไม่กระทบการบิน “สนามบินสุวรรณภูมิ” เปิดให้บริการได้ตามปกติ พร้อมประเมินสถานการณ์-เตรียมแผนรองรับหากเกิดกรณีฉุกเฉินแล้ว และจัดพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย


นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฎิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า จากกรณีที่ในช่วงเช้าของวันนี้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ติดตามข้อมูลและตรวจสอบเหตุที่อาจกระทบต่อการให้บริการของ ทสภ. อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จากการติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้น-ลง ของอากาศยานและยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ทสภ. ได้มีการติดตามข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานฝ่ายปกครอง และ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศฯ เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนไว้รองรับหากเกิดกรณีฉุกเฉินไว้แล้ว

พร้อมกันนี้ ทสภ. ยังได้ให้การสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนให้เร็วที่สุด โดยได้จัดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในเขตการบิน เป็นพื้นที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมสนับสนุนน้ำสำรองสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง ทสภ. ยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามเที่ยวบินและการให้บริการได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

Back to top button