“ตลท.” เตือนนลท.ระวังซื้อ-ขายหุ้น MVP หลังราคาร้อนแรงแม้ติด “แคชฯ” ระดับ 3

"ตลท." เตือนนักลงทุนระวังการซื้อขายหุ้น MVP หลังราคาปรับตัวขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องแม้ติด “cash balance” ระดับ 3


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP โดยเนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 โดยอาจมีความเสี่ยงหากราคาผันผวน ซึ่งให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ

โดยนอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ MVP อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ราคาปรับตัวมาปิดที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 7.9 บาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 12.26 เท่า แม้เข้ามาตรการระดับ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ MVP ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ MVP อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3: ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

สำหรับบริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้ ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และบริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ MVP คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และบริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ MVP ในวันเดียวกัน (ห้าม Net settlement)

Back to top button