ตลท. สั่ง 2 หุ้นติด Cash Balance ขยายเวลา GLOCON ถึง 2 ส.ค.นี้

ตลท. สั่ง 2 หุ้น JTS-SANKO ติด Cash Balance เริ่ม 13 ก.ค.-2 ส.ค.64 พร้อมขยายเวลา GLOCON และ GLOCON-W4 ถึง 2 ส.ค.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS และ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SANKO มีผลวันที่ 13 ก.ค.2564 สิ้นสุดวันที่ 2 ส.ค.2564

พร้อมขยายช่วงดำเนินการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ GLOCON-W4 มีผลวันที่ 13 ก.ค.2564 สิ้นสุดวันที่ 2 ส.ค.2564

Back to top button