จับตา ILINK วิ่งรับข่าว! คว้างานเคเบิลใต้น้ำ 33 KV “เกาะปันหยี” มูลค่า 144 ลบ.

ILINK ลงนามสัญญากับ “กฟภ.” ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ “เกาะปันหยี” มูลค่า 143.98 ลบ.


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควีเลขที่ จ. 100/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ “งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควีตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) มูลค่างาน 143,980,000 บาท

โดยมีระยะเวลาการส่งมอบ 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน

Back to top button