บอร์ด ITEL ไฟเขียวย้ายเทรด SET เปิดทางสถาบันถือหุ้น-เพิ่มเสถียรภาพ

บอร์ด ITEL ไฟเขียวย้ายเทรดจาก mai ไป SET เปิดทางสถาบันเข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 10-15%-เพิ่มเสถียรภาพ-ต่อยอดธุรกิจ คาดหนุนรายได้-กำไรโตต่อเนื่อง


นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ  ITEL จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป โดยบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะเพิ่มเสถียรภาพต่อราคาหุ้น โดยคาดหวังสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันเป็น 10-15% จากปัจจุบันประมาณ 8% เสริมความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงิน โดยบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

อีกทั้งการลงทุนที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดสภาพคล่องที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัทนำไปสู่มูลค่าตามราคาตลาดที่สูงขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาหุ้น และทุนจดทะเบียน เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สามารถรุกขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การดำเนินงานในด้านรายได้ และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Back to top button