ILINK รับทรัพย์ 85 ลบ. หลังคว้างาน “กฟน.” ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ

ILINK มือทอง ชนะประกวดราคาโครงการ “ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ” จาก กฟน. มูลค่า 84.6 ลบ. จ่อเซ็นสัญญา 2 ส.ค.นี้ 


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และได้รับหนังสือสั่งจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Underwater Optical Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากการไฟฟ้านครหลวงนั้น บริษัทฯมีกำหนดที่จะลงนามในสัญญาในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มูลค่างาน  84,637,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาการส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

Back to top button