“อย.” ยันอนุมัติวัคซีน 6 ชนิด WHO รับรอง ย้ำไม่มีหน้าที่นำเข้า-จัดหา

อย. ชี้แจงไม่มีหน้าที่ “นำเข้า-จัดหา” และอนุมัติวัคซีนโควิด 6 ชนิดที่ WHO รับรองเรียบร้อยแล้ว


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดเผยว่า กรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ว่า ข้อเท็จจริง อย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีนโควิด-19 มีการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และแผนจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาการใช้วัคซีน เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีมาตรฐานในระดับสากล แต่ อย. ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าหรือจัดหาวัคซีนโควิด-19 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ อย. ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ทางองค์การอนามัยโลกรับรอง ได้แก่ วัคซีนแอสตราเซเนกา, วัคซีนโคโรนาแวค (ซิโนแวค), วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, วัคซีนโมเดอร์นา, วัคซีนของซิโนฟาร์ม, วัคซีนโคเมอร์เนตีของไฟเซอร์

นอกจากนี้ อย. ยังสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่ดำเนินการผลิตภายในประเทศ โดยดำเนินการร่วมกับผู้วิจัย ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร โดยมีการติดตามขั้นตอนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

Back to top button