BBL แจ้งเลื่อน “ปิดปรับปรุงระบบ” ชั่วคราว รองรับใช้งานช่วงล็อกดาวน์

BBL แจ้งเลื่อน “ปิดปรับปรุงระบบ” ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับลูกค้าสำหรับใช้บริการช่วงล็อกดาวน์


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งเลื่อนปิดปรับปรุงระบบ สืบเนื่องจากที่ธนาคารได้แจ้งขอปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ที่ได้กำหนดไว้เดิมในคืนวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.30 น. ถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.

โดยสำหรับการขอเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับกับมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ตามแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนดไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยธนาคารจะแจ้งกำหนดการใหม่ในโอกาสต่อไป โดยบริการทุกประเภทของธนาคาร สามารถใช้งานตามปกติ

 

Back to top button