LIT ตั้ง “ชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา” รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน “สมพล เอกธีรจิตต์”

LIT ตั้ง “ชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา” รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน “สมพล เอกธีรจิตต์” ที่จะเกษียณอายุการทำงาน วันที่ 31 ก.ค.64


บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT ระบุว่า นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ จะเกษียณอายุการทำงานตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ LIT ในวันที่ 31 ก.ค.2564 แต่ยังคงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  1 ส.ค.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา รองกรรมการผู้จัดการ จะรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

Back to top button