ตลท.ขยายเวลา ARIN – XPG พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ยาวถึง 1 ก.ย.64

ตลท.ขยายเวลา ARIN ติดแคชบาลานซ์ระดับ 1 และ XPG - XPG-W4 ติดแคชบาลานซ์ ระดับ 3 เริ่ม 13 ส.ค. – 1 ก.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 64 – 1 ก.ย. 64

อีกทั้งได้ประกาศขยายช่วงดำเนินการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (XPG-W4) เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายห้ามNet settlement, คำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 3 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 64 – 1 ก.ย. 64

Back to top button