ตลท.แขวน SP หุ้น THAI หลังไม่แจงข้อสรุปงบการเงิน

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น THAI เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 และจะขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 17 ส.ค.64 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รอบเช้าวันนี้ (16 ส.ค. 2564) และขึ้นเครื่องหมาย NP รอบเช้าวันที่ 17 ส.ค. 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

 

Back to top button