“มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ขึ้นกุมบังเหียน PTTEP ควบตำแหน่งกรรมการ มีผล 1 ต.ค.นี้

บอร์ด PTTEP มีมติแต่งตั้ง นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนตำแหน่งกรรมการ จะมีผลเมื่อ คนร.ให้ความเห็นชอบ


นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย เลขานุการบริษัท บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกตำแหน่งหนึ่ง แทน นายพงศธร ทวีสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 หลังต่ออายุครบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ

อนึ่ง นายมนตรี เข้าดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ (President) ของ PTTEP มาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563

 

สำหรับประวัติ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล โดยสังเขป

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ: 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2564

การศึกษา: • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสำรวจธรณีฟิสิกส์) University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.:

 • ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่
 • ต.ค 2563 – ม.ค. 2564 ผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน โครงการผลิต
 • ม.ค. – ก.ย. 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
 • ต.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • พ.ย. 2560 – ก.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Champion, Spend Smart
 • ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • ก.ย. – ต.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • ก.ค. – ส.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและ สนับสนุนปฏิบัติการ
 • ม.ค. 2558 – ก.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด
 • ก.ค. 2556 – พ.ย. 2557 Deputy CEO, ปตท.สผ. ออสตราเลเซีย • พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2556 General Manager, ปตท.สผ. โอมาน • มิ.ย. 2548 – พ.ค. 2552 General Manager, ปตท.สผ. อิหร่าน

Back to top button