CHAYO เคาะปันผลหุ้น-เงินสด จ่อขึ้น XD 30 ก.ย.นี้

บอร์ด CHAYO อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น 30 : 1-เงินสด 0.0018519 บ./หุ้น จ่อขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย.64 กำหนดจ่ายเงิน 17 พ.ย.64


บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นหุ้นในอัตรา 30 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.0018519 บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30 ก.ย.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พ.ย.2564

Back to top button