ICN คว้างาน NT ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul มูลค่า 75 ลบ.

ICN ลงนามในสัญญาจ้างอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul จำนวน 1 ระบบ จาก NT มูลค่ารวมของโครงการ 74.79 ล้านบาท  


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 สำหรับการจ้างอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น้ำ รองรับการใช้งานวงจรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ระบบ จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) มูลค่ารวมของโครงการ 74,793,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และรับประกัน 2 ปี

Back to top button