NOK เผย “ศาลล้มละลายกลาง” นัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูกิจการ 15 ก.ย.นี้

“ศาลล้มละลายกลาง” นัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูกิจการ “นกแอร์” 15 ก.ย.64 หากเห็นชอบจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และต่อมาแผนและคำร้องขอแก้ไขแผนได้รับการยอมรับจากที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นั้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งปรากฎว่ายังมีข้อคัดค้านบางประเด็นที่ผู้ทำแผนยังไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้ ศาลล้มละลายกลางจึงให้โอกาสผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ในการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นข้อคัดค้านที่ยังคงเหลืออีกครั้ง

พร้อมกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 กันยายน 2564 หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามแผนต่อไปได้

 

Back to top button