TTCL คว้างานก่อสร้าง “รฟฟ.ขยะ” เวียดนาม มูลค่า 2 พันลบ.

TTCL คว้างานออกแบบวิศวกรรมก่อสร้าง และทดสอบการ เดินเครื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ “เวียดนาม” มูลค่า 2,000 ล้านบาท


นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า บริษัทฯและ TTCL Vietnam Corporation Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งเจตจำนงสำหรับโครงการก่อสร้างใหม่ในประเทศเวียดนามจาก Thang Long Energy Environment JSC

โดยเป็นการออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้าง และทดสอบการ เดินเครื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ Municipal Solid Waste to Energy in Bac Ninh ตั้งอยู่ที่เขต Bac Ninh มูลค่าโครงการ 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 24 เดือน

Back to top button