PROEN รับทรัพย์ 33 ลบ. หลังคว้างาน “NT”

PROEN คว้างานของโทรคมนาคมแห่งชาติ มูลค่า 33.38 ลบ. โดยกำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ GPON, XG-PON, XG-PON Card ยี่ห้อ ZTE จำนวน 87 Card ในพื้นที่ภน.2 กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) มูลค่างานรวม 33,386,386.10 บาท โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 

 

Back to top button