TRUE ออกหุ้นกู้ 4 ชุด ดบ.สูง 4.60% ลุยขายนลท.ทั่วไป “ทริสฯ” จัดอันดับ “BBB+”

TRUE ออกหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.20% ถึง 4.60% ต่อปี โดยจะเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-12 และ 14 ต.ค. 64 ขณะที่ “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+”


นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมยังคงแข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยทรูเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนร่วมเติบโตรับกระแสการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของคนไทยที่เปลี่ยนสู่วิถีนิวนอร์มัล โดยบริษัทฯ พร้อมเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ TRUE 4 ชุดใหม่ และได้ยื่นอัตราดอกเบี้ยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สำหรับหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ในวันที่ 11 – 12 และ 14 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี  (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% ต่อปี และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี

ทั้งนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th  หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบายของโรคโควิด-19 และสอดรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ หรือติดต่อสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือ Bualuang mBanking

2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือ แอป SCB Easy

4.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือ แอป CIMB Thai Digital Banking

5.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

 

Back to top button